פעילות חינוכית

מחלקת החינוך בכפר ביתא ישראל מציעה לקבוצות ולארגונים מהמגזר הציבורי והפרטי.

ימי פעילות והעשרה העוסקים במורכבותה של החברה הישראלית ובאתגרים העומדים לפתחה וכן במנהיגות ודילמות של מנהיגים בזירות פעולה שונות, תוך קישור למטרות הקבוצה ותפקידם של חבריה. הפעילויות משלבות סיורים מודרכים בכפר וסדנאות עיבוד, הקושרות את תכני הסיור למציאות עימה מתמודדים המשתתפים כבעלי תפקיד בארגון שבו הם פועלים וכאזרחי המדינה. ניתן להרחיב ולהעמיק בהרצאות וברבי שיח, בהתאם לצרכים החינוכיים או הארגוניים של הגוף המזמין.