היסטוריה

עמותת "הנני" הוקמה בשנת 2005, ע״י צעירים וצעירות יוצאי אתיופיה אשר כאבו את מצבה של קהילתם והחליטו לפעול.
מיומה הראשון העמותה הקימה וליוותה קהילות משימתיות של יוצאי אתיופיה בדרום הארץ, בנגב וביישובים המהווים פריפריה חברתית וגאוגרפית. הקהילות הורכבו מקבוצות צעירים חזקים יוצאי אתיופיה אשר בחרו לקחת אחריות חברתית, ולהתגורר כקהילה מגובשת בשכונות המוחלשות.
חברי הקהילות הפעילו מגוון תוכניות שיועדו לרווחתם של נוער וילדים, צעירים ומבוגרים תוך שהם מגבשים סביבם חזרה את הקהילה שהתפרקה ומהווים מודל לחיקוי עבור בני הנוער.
התוכניות הביאו לידי ביטוי את מקורות הכוח של הקהילה כפי שהיו באתיופיה, ובראשן המעטפת הקהילתית, ההיררכיה המשפחתית ושימור המורשת.
כפר ביתא ישראל הוקם בשנת 2009 בשיתוף עם משרד החקלאות, ומטרתו הראשונה היתה לספק תעסוקה ומסגרת חברתית למבוגרים יוצאי אתיופיה. עם השנים הפך הכפר למרכז מבקרים משגשג החושף בפני המבקרים את אוצרות התרבות האתיופית ומורשתה.